ambedkar

शिका, संघर्ष करा आणि संगठीत व्हा (Educate, Agitate and Organize)

My final words of advice to you are Educate, Agitate and Organize; have faith in yourself. With justice on our side I do not see how we can lose our battle. The battle to me is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is a battle for freedom. It is a battle for the reclamation of the human personality.

– Dr. B. R. Ambedkar
Bombay: Popular Prakashan, 3rd ed. 1971, p: 351

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
Dr. B. R. Ambedkar

माझा अंतिम सल्ला तुमःस आहे शिका, संघर्ष करा आणि संगठीत व्हा; स्वत: वर विश्वास ठेवा.
न्याय आपल्या बाजूस असेल तर मला आपल्या पराभवाचे कारण दिसत नाही. हा लढा सुखासाठी आहे. ही लढाई पूर्णार्थाने आध्यात्मिक आहे. ह्या मध्ये वैयक्तिक अथवा सामाजिक स्वार्थ नाही. कारण आपला लढा संपत्ती अथवा सत्तासाठी नाही. हा लढा आहे स्वातंत्र्याचा. हा लढा आहे मानवी व्यक्तीत्व पुनः प्राप्ति चा.
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
मुंबई: पॉपूलर प्रकाशन, ३री आवृत्ती १९७१, पृष्ठ ३५१

Advertisements