ambedkar · buddha · dhamma

परमपूज्य डॉ. भिमराव रामजी आंबेडकर, ह्यांच्या १२६ व्या जयंती निमित्त सर्वांला हार्दिक शुभेच्छा.

 

“My social philosophy may be said to be enshrined in three words: liberty, equality and fraternity. My philosophy has roots in religion and not in political science. I have derived them from the teachings of my master, the Buddha.”

– Dr. B. R. Ambedkar

Babasaheb
परमपूज्य डॉ. भिमराव रामजी आंबेडकर, ह्यांच्या १२६ व्या जयंती निमित्त सर्वांला हार्दिक शुभेच्छा.

“माझे सामाजिक तत्त्वज्ञान तीन शब्दात नमूद केले जाऊ शकते स्वातंत्र्य, समताबंधुता. माझ्या तत्त्वज्ञाना चे मुळे धर्मा मध्ये आहे, राज्यशास्त्रात नाही. मी हे सध्या केले आहे माझ्ये स्वामी, बुद्धांच्या धम्मातून.”

– बाबासाहेब आंबेडकर

Advertisements