Dhammapadapāḷi · Suttapiṭaka · Yamakavaggo

यमकवग्गो

॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥ खुद्दकनिकाये धम्मपदपाळि १. यमकवग्गो १. चक्कुपालथेरा  वात्तू मनोपुब्बङ्गमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया। मनसा चे पदुट्ठेन, भासति वा करोति वा। ततो नं दुक्खमन्वेति, चक्‍कंव वहतो पदं॥ २. मत्थाकुंडली वात्तू मनोपुब्बङ्गमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया। मनसा चे पसन्‍नेन, भासति वा करोति वा। ततो नं सुखमन्वेति, छायाव अनपायिनी [अनुपायिनी (क॰)]॥ ३. थेरातिसा वात्तू अक्‍कोच्छि… Continue reading यमकवग्गो

Yamakavaggo

यमकवग्गो (Yamakavaggo)

१. चक्कुपालथेरा वत्तू मनोपुब्बङ्गमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया। मनसा चे पदुट्ठेन, भासति वा करोति वा। ततो नं दुक्खमन्वेति, चक्‍कंव वहतो पदं॥ स्वभावाच्या पुढे मन असते, मन (सर्व) श्रेष्ठ आहे, विकृत मानाने बोलतो व कृती करतो तेव्हा त्याचा मागे दुक्ख असे येते जसे (बैलाच्या) पावलांमागे चक जाते.(१) 1. Cakkhupalatthera Vatthu Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā; Manasā ce paduṭṭhena,… Continue reading यमकवग्गो (Yamakavaggo)